ExpEx Sharon is straatadvocaat

1 maart 2023

De toekomst zag er allesbehalve rooskleurig uit voor de dakloze Ryan uit Krimpenerwaard. Tot hij in contact kwam met straatadvocaat Sharon Nieuwenhuis-Kim.

Sharon Nieuwenhuis-Kim behartigt sinds vier jaar als straatadvocaat – ze is nadrukkelijk géén jurist – de belangen van dak- en thuislozen in Midden-Holland. “Ik adviseer, bemiddel, help met het doen van aanvragen en leid cliënten naar zorg. Ik spring in waar het nodig is. De signalen die ik ophaal bij de doelgroep, gebruik ik vervolgens voor collectieve belangenbehartiging. Ik ga in gesprek met beleidsmakers van de gemeente en samen kijken we hoe we bepaalde knelpunten kunnen aanpakken.” Ze is vooral te vinden op straat en in opvanginstellingen, waar ze wekelijkse spreekuren houdt. “Zo ben ik goed bereikbaar, benaderbaar en zichtbaar.”

‘We zitten vol’

Sharon is ervaringsdeskundige. Als 18-jarige moeder kwam ze op straat te staan na een verbroken relatie. In een voor haar bijna vreemde stad, zonder kennissen en vrienden. “Uit pure wanhoop ben ik bij een woningbouwvereniging binnengelopen, hysterisch huilend. ‘Ik moet nu een huis hebben, want ik kan nergens heen.’ De medewerker gaf me een post-it met het nummer van een crisisopvang, die ik met mijn laatste beltegoed heb gebeld. ‘We zitten vol, probeer het volgende week nog maar eens’, zeiden ze. Daarvan heb ik zo’n psychische optater gekregen. Ik had het gevoel dat ik door heel de wereld in de steek werd gelaten.” Door alles wat ze in die periode heeft meegemaakt, heeft ze extra affiniteit met de doelgroep.

Sharon straatadvocaat met Ryan 2 crop

Begrip

Ook Ryan (21) werd op jonge leeftijd dakloos en voelde zich lange tijd ongehoord en onbegrepen. “Ik heb heel wat hulpverleners meegemaakt en die gaven gewoon de antwoorden uit een boekje. Ze wisten precies wat ze moesten zeggen en wanneer. Mijn vertrouwen in de hulpverlening was helemaal weg, maar door Sharon is het wel weer teruggekomen. Zij begreep me.”
Zo snapte ze dat hij huiverig was om naar de jongerenopvang van het Leger des Heils te gaan, omdat hij dacht dat daar alleen maar mensen met een verslaving zaten. “Die situatie was ik thuis juist ontvlucht. En doordat ik een lichte vorm van autisme heb, vond ik het moeilijk weg te gaan van de plek waar ik toen tijdelijk zat. Sharon zei: ‘Je gaat pas als jij er klaar voor bent. We gaan je niet dwingen.’ Het heeft wel even geduurd voor ik de stap durfde te zetten, maar uiteindelijk bleek het er best gezellig.”

Werken aan herstel

Housing first is volgens Sharon cruciaal voor de aanpak van dak- en thuisloosheid. “Dat blijkt uit wetenschappelijk onderzoek, maar ik onderschrijf het ook uit eigen ervaring. Pas toen ik een eigen huisje had, kon ik echt gaan werken aan mijn herstel. Ik ben een zelfredzaam persoon, kan reflecteren en goede keuzes maken, maar níet in een dakloze situatie. Dakloosheid raakt je op zoveel levensgebieden.”
Ryan kan dat beamen. Ook hij zit in een flow sinds zijn woonsituatie stabiel is. Hij heeft net als Sharon de training tot ExpEx (experienced experts) gevolgd en werkt nu als ervaringsmaatje met jongeren. “Uiteindelijk wil ik ook straatadvocaat worden. Wel in een andere regio, want er zijn zoveel regio’s en steden die dit nog niet hebben.” Voor Sharon is het de mooiste baan ter wereld. “Dit past me heel goed. Maar ik wil het niet tot mijn pensioen blijven doen: ik hoop dat in 2030 niemand meer dak- en thuisloos is.”

Bron: het Sprank Magazine van Divosa
Tekst: Sandra Dijkman Dulkes
Beeld: Maartje Brockbernd