ExpEx op Voor de Jeugd Dag met suïcideworkshop en ervaringstheater

maandag 9 september 18- 18+ Experience On Stage ExpEx Haaglanden

Op maandag 7 oktober 2019 vindt weer de Voor de Jeugd Dag plaats in de Westergasfabriek in Amsterdam. De ExpEx zijn hier natuurlijk weer present! Dit jaar met 2 sessies over belangrijke problemen in de jeugdhulp: ervaringstheater over de overgang van jeugdhulp naar WMO en een voorlichting over het bespreekbaar maken van suïcide. Hopelijk zien en spreken we jullie daar?

Let op: Helaas zijn alle toegangsplekken al vergeven. Dus als je erbij wilt zijn: schrijf je nog snel in, zodat je bovenaan de wachtlijst staat!

Experience On Stage: tussen wal (18-) en schip (18+)

Samen met Spirit en HVO-Querido
Paviljoen 1 – Uit liefde voor talent
Tijd: 11:15 – 12:00

De workshop start met een kijkje achter de schermen van de pilot van Spirit en HVO-Querido. Jeugdhulp en WMO hebben hiervoor de handen ineen geslagen om echt te kunnen doen wat werkt: toekomstgericht, in doorlopende zorglijnen, integraal werken met jongeren, vanuit de relatie. We laten pas los als de Big5 op orde zijn: support, wonen, school & werk, inkomen en welzijn. Zodat geen jongere meer tussen wal (18-) en schip (18+) valt.

Daarna gaan we met elkaar in gesprek aan de hand van stellingen: Van en voor wie is een toekomstplan bedoelt? En zitten jongeren eigenlijk wel te wachten op liefdevolle bemoeienis? De hoofdrol is voor ervaringsdeskundige jongeren van ExpEx. Zij springen het podium op met Experience On Stage. Aan de hand van korte scenes met bijvoorbeeld spoken words of muziek laten zij jullie voelen en ervaren wat voor hen wel en niet heeft gewerkt. Kom je dit mee ervaren?

In het filmpje hieronder vast een preview van Experience On Stage:

ExpEx doorbreken taboe: Zelfbeschadiging en suïcidaliteit

Paviljoen 8 Persoonlijke verhalen (kind/gezin)
In samenwerking met Youz
Tijd: 13:15 – 14:00 

ExpEx vertellen over hun eigen ervaringen met de onderwerpen zelfbeschadiging en suïcidaliteit in een interactieve voorlichting. Zij willen deze onderwerpen, waar vaak een taboe op ligt, bespreekbaar maken met de aanwezigen aan de hand van do’s en dont’s. Wat is een goede aanpak en wat juist niet?

Veel jongeren merken dat hulpverleners het moeilijk vinden om over zelfbeschadiging en zelfmoord te praten. Daarom hebben ExpEx hiervoor een workshop ontwikkeld. Hiermee zijn inmiddels al meer dan 150 medewerkers voorgelicht, bij Youz en andere hulpverleningsorganisaties,. Zo proberen ExpEx de hulp aan jongeren te verbeteren en deze onderwerpen bespreekbaar te maken. 

De aanwezigen kunnen ook eigen casussen en dilemma’s voorleggen aan de ervaringsdeskundigen. Hier gaan de ExpEx direct op in en beantwoorden deze vraagstukken. Zo ontstaat er vaak een dialoog over wat de beste aanpak is. Ook persoonlijke vragen worden beantwoord, om zo de onderwerpen concreet en levend te maken.

In het filmpje hieronder vast een preview van de workshop:

De ExpEx ontmoeten je graag

We kijken allemaal uit naar verrassende ontmoetingen met constructieve discussies, maar vooral kruisbestuivingen en nieuwe waardevolle samenwerkingen! Tijdens onze workshops, maar we zullen de hele dag op verschillende plekken aanwezig zijn. We zijn herkenbaar aan t-shirts met ons logo. Tot dan?