ExpEx Katwijk in de spotlight

6 juni 2024

Elk kwartaal zetten we een regio in de spotlight. Deze ronde is Katwijk aan de beurt, ook daar hebben de ExpEx niet stilgezeten!

Nieuwe aanwinsten EN uitbreiding in de regio

Afgelopen april hebben vijf nieuwe ExpEx hun certificaat behaald en is een nieuwe co-trainer opgeleid.

Achter de schermen is er hard gelobbyd om meer inzet van ervaringsdeskundige jongeren mogelijk te maken. Dat is gelukt! Binnenkort zijn er ook ExpEx in de regio Holland Rijnland. Daarvoor zal na de zomer de eerste training plaatsvinden. Heb je interesse, wil je meer info of wil je met ons samenwerken? Zie https://lumen-hollandrijnland.nl/expex-informatiebijeenkomst/.

Houd die website in de gaten, want binnenkort volgt er een vacature voor een juniorprojectleider om het project mede te ondersteunen.

Workshops in ontwikkeling 

Op een inspiratiemiddag bij Jeugdhulpaanbieder Cardea over werken met ervaringskennis waren ExpEx aanwezig in het panel en om workshops te geven. Hier is in samenwerking met de jongerenraad van Cardea het idee ontstaan om twee workshops te ontwikkelen voor medewerkers. Een zal gaan over ECHT luisteren; zonder oordeel, hoe ziet dat eruit? De andere gaat de titel krijgen “Wat als jij de 10e bent?!” Want zowel voor jongeren als voor hulpverleners is het niet altijd makkelijk als jij de zoveelste hulpverlener van een jongere bent. En wat helpt dan? 

Meet and Eat (ervaringscafé) on tour

In Katwijk draait al meer dan een jaar een succesvol Ervaringscafé: Meet and Eat. Getrainde ervaringsdeskundige jongeren (ExpEx) hosten maandelijks 2 uur gezelligheid waarbij niks hoeft, jongeren gewoon zichzelf kunnen zijn en er dan juist mooie gesprekken ontstaan. Zij weten immers uit eigen ervaring hoe het is om jeugdhulp of GGZ-hulp te hebben gehad of met diagnoses te kampen, en hoe prettig het is als je daarover niets hoeft uit te leggen maar het er wel over mag gaan. Ook verzinnen zij zelf wat we de volgende keer voor activiteit willen organiseren.

Op maandag 10 juni van 18 tot 20 uur vindt ook de eerste versie in Leiden plaats. De locatie is Hooigracht 12 (in Leiden dus). Deze editie is mede mogelijk gemaakt door het Leernetwerk Samen over Informele steun. In opdracht van dit Leernetwerk maken we samen met fimmaker Jan Stap en vlogger Robbie V ook een heuse Docu-vlog met daarin de ervaringen voor en achter de schermen, waarin onder andere mooie vriendschappen zijn ontstaan tijdens de Meet and Eats. 

Mooie opdrachten

In de gemeente Katwijk/Duin & Bollenstreek hebben verschillende ExpEx afgelopen half jaar meegedacht over wat jonge mantelzorgers nodig hebben, over eenzaamheid onder jongeren, het belang van ergens kunnen aarden en niet hoeven te verhuizen tot na je 18de. 

We zijn in samenwerking met ExpEx Midden Holland een pilot gestart om ExpEx een plek te geven vanuit ervaringsdeskundig perspectief bij het RET (regionaal experttafel). Hun kennis is een waardevolle aanvulling gebleken.

ExpEx zijn steeds meer in the picture bij leernetwerken, gastlessen of onderzoeken bij Hogeschool Leiden of Universiteit Leiden. Onder andere over de verklarende analyse, regie in je hulptraject en het bevorderen van mentale gezondheid onder jongeren.