ExpEx in podcast over verbeterkansen in de jeugdzorg

19 september 2023

In de podcast Ketenbreed Leren gaat onze coördinator Mannus Boote samen met onderzoeker Marjan de Lange in gesprek met ervaringsdeskundigen en professionals over verbeterkansen voor de jeugdhulp. Ze bouwen voort op het onderzoek ‘Betrek mij gewoon‘ met levensverhalen van 31 jongeren die intensieve, specialistische hulpverleningstrajecten hebben doorgemaakt. 

“Jongeren en ouders leggen de vinger op de zere plek, ze verwoorden waar ze behoefte aan hadden en maken ons duidelijk wat hen geholpen zou hebben.”

Alle afleveringen van deze podcast zijn te luisteren via je favoriete podcast app, dus ook op Spotify of Apple Podcasts. Links hier naartoe zijn te vinden in PodBeam.

Jason over de ‘echte’ verklarende analyse

In de eerste aflevering staat de eerste rode draad uit het onderzoek centraal en die luidt: professionals kijken en handelen vrijwel alleen maar symptoomgericht. Ze sluiten in de behandeling weinig aan op de onderliggende verklarende factoren. Experienced Expert Jason Bhugwandass spreekt hierover met Hilde Tempel, gz-psycholoog. Ze zijn van mening dat een verklarende analyse een ‘verplicht’ onderdeel moeten zijn van de start van iedere behandeling of traject. En dat behandelaar en cliënt altijd samen een Verklarende Analyse maken en dat daarin de stem van de jongere van groot belang is.

Luister deze podcast via de website van BGZJ.

Mohini over de schade die jeugdhulp ook aanricht

De tweede rode draad uit het onderzoek is: jeugdigen lopen schade op binnen het speciaal onderwijs en de zorg, terwijl resultaten achterblijven. Denk aan toxische stress en pesten waarbij jongeren veel onveiligheid ervaren waar maar weinig naar gevraagd of op gereageerd wordt. Gelijkwaardigheidsstrijder Mohini Awadhpersad spreekt hierover met Suzan Terweij, gz-psycholoog en directeur Zorgontwikkeling bij Parlan jeugdhulp. Ze spreken over onbedoelde schade die je misschien zelf als hulpverlener ook hebt aangericht. Ze vragen zich hardop af of, wanneer resultaten niet direct zichtbaar zijn, de hulp dan niet heeft geholpen, wat nou eigenlijk de effectieve onderdelen zijn in de hulp je verleende. En hoe van belang het is om menselijke, liefdevolle zorg te leveren waarbij je jezelf als mens ook meeneemt, waarbij echt contact en vertrouwen zo van essentieel belang zijn. 

Luister en lees meer over deze podcast via de website van BGZJ.

Shannon over gelijkwaardig samenwerken

Jongeren en ouders voelen zich vaak niet gehoord. Jeugdigen en ouders worden onvoldoende meegenomen in de te maken keuzes. Shannon IJkema, trainer bij ExpEx, spreekt hierover met Katinka Bruinsma, adviseur in gelijkwaardige samenwerking. Professionals laten zien dat ze echt luisteren door de inbreng van ouders en jongeren daadwerkelijk mee te nemen in de behandelkeuzes die ze voorleggen. Door ontschuldigend te luisteren, de inbreng van ouders en jongeren centraal te stellen, uit te leggen waarom je keuzes maakt, door meer ondertiteling te geven en te duiden wat de boodschap is, is er meer begrip voor de te maken keuzes in een hulpverleningstraject. 

Luister en lees meer over deze podcast via de website van BGZJ.


Shannon over behandeling van ouders in de jeugdhulp

Ouders krijgen nauwelijks aandacht, begeleiding of behandeling voor hun eigen problemen. Shannon Mollink, ervaringsdeskundige, spreekt hierover met Jessica Vervoort-Schel, orthopedagoog generalist en programmaleider Inhoud & Onderzoek Jeugd bij Koraal. Ze hebben het over de samenhang tussen ouders die zelf negatieve gebeurtenissen hebben meegemaakt, hun opvoedingsgedrag en de ontwikkeling van hun kinderen. Als ouders niet zelf hebben kunnen leren om hun emoties te reguleren, is het voor hen veel moeilijker hun kinderen te ondersteunen bij het reguleren van hun emoties.

Luister en lees meer over de podcast via de website van BGZJ