ExpEx Haaglanden heeft vacature voor begeleider

2 juli 2018

Er is nu al sinds 2014 een ExpEx-project in Haaglanden, en in die tijd zijn er zo’n 40 ExpEx getraind, waarvan er nu nog ongeveer de helft actief is. De begeleiding van deze ExpEx, dus het koppelen aan maatjes, de contacten met de opdrachtgevers en instanties, etc., wordt gedaan door Xtra plus. Doordat er zoveel ExpEx actief zijn in Haaglanden is er behoefte aan een extra begeleider, en het liefste een ExpEx of ervaringsdeskundige.

In deze functie ligt de nadruk op de begeleiding van de ExpEx, de contacten met de opdrachtgevers en de ExpEx wat betreft de vraag/inhoud, vormgeving en voorbereiding van de inzet van de ervaringsdeskundige. Het kan gaan om voorlichting, het koppelen van ExpEx aan jongeren in de jeugdhulp of het adviseren van instellingen en gemeente. De begeleider organiseert samen met de andere ondersteuner de intervisie, ondersteunt ExpEx en instellingen bij het bedenken van nieuwe projecten en bij het werven en opleiden van nieuwe jongeren opleiden tot ExpEx.

Daarnaast evalueert en analyseert de begeleider de inzet van de ExpEx en doet suggesties voor verbetering en vernieuwing.

De volledige vacature staat in het document hieronder, je kan je sollicitatiebrief tot en met 11 juli 2018 insturen onder vermelding van het vacaturenummer naar sollicitatie@xtra.nl of per post sturen naar:
Xtra
Afdeling Personeel & Organisatie
Postbus 43197
2504 AD Den Haag

Brieven die na de sluitingsdatum worden ontvangen, kunnen helaas niet meer in behandeling worden genomen.

Downloads