ExpEx dragen bij aan richtlijn 113

1 maart 2024

Ervaringsdeskundigen inzetten bij jongeren die kampen met suïcidaliteit werkt, maar hoe doe je dit?

Jongeren bij wie suïcidaliteit speelt, geven vaak aan behoefte te hebben aan het praten met een ervaringsdeskundige. Veel jongeren die hebben samengewerkt met een ervaringsdeskundige zijn enthousiast: ze voelen zich gehoord, gezien en begrepen, en ervaren weer hoop voor de toekomst. Toch worden ervaringsdeskundigen bij suïcidaliteit nog maar weinig ingezet.

Jongeren, ExpEx – Experienced Experts Midden-Holland (een project van Stichting KernKracht), het LUMC Curium en 113 Zelfmoordpreventie hebben daarom samen een document ontwikkeld om professionals en organisaties op weg te helpen bij het opstarten of uitbreiden van de inzet van ervaringsdeskundigen, specifiek bij jongeren die kampen met suïcidaliteit.