ExpEx delen ervaringskennis over stigmatisering op scholen

Experienced Experts zijn nu ook opgeleid om voorlichting te kunnen geven op scholen om stigmatisering te verminderen. Hiervoor is een vervolgtraining ontwikkeld met subsidie van Samen Sterk zonder Stigma. Vanaf begin dit jaar geven ExpEx deze voorlichtingen op middelbare scholen.

Ervaringsvideo’s

Om in deze voorlichtingen niet alleen hun eigen ervaringen, maar die van meerdere ExpEx te kunnen delen, hebben we tijdens ons jaarlijkse ExpEx weekend filmpjes opgenomen. Waarin vier ExpEx hun persoonlijke verhaal delen. Deze filmpjes zijn onderaan deze pagina of op ons You Tube kanaal te bekijken.

Onderzoek

Samen Sterk zonder Stigma heeft onderzoek gedaan naar de mate waarin en de manier waarop jongeren (10-14 jaar) te maken hebben met stigma. Willen zij op school over hun emoties praten en hoe gaan scholen om met psychisch kwetsbare kinderen?
Uit het onderzoek blijkt dat zes op de tien kinderen en jongeren het best lastig vinden om over hun gedachten en gevoelens te praten. Kinderen die psychisch kwetsbaar zijn of een psychische aandoening hebben vertellen dit niet altijd op school (37%) of aan vrienden (38%).
Bijna alle deelnemers aan dit onderzoek (> 95%), geven aan dat het belangrijk is dat er openheid is rondom psychische aandoeningen bij leerlingen. Toch is aandacht voor psychische kwetsbaarheid maar voor de helft van de scholen prioriteit.

Voorlichting op jouw school?

Wil jij een voorlichting op jouw school?
Neem dan contact op met de ExpEx uit jouw regio:

Meer informatie over dit project is hier te lezen:

Check de video’s!

Niels – depressie en autisme

“Iedereen heeft zijn eigen handleiding en die van mij is net wat anders dan die van jou.”

Nicky – zelfbeeld en eetprobleem

“Een goed verzorgd uiterlijk weerspiegelt niet altijd goed wat er van binnen bij iemand afspeelt.”

Milla – Schulden en thuisloosheid

“Don’t judge a book by its cover”

Edwald – psychose

“Zware moeilijke tijden gaan ook voorbij. Duisternis geeft contrast en diepte.”