ExpEx delen ervaring voor onderzoek naar racisme in de jeugdzorg

19 december 2023

Zeven ExpEx van kleur hebben meegewerkt aan het onderzoek van Movisie naar racisme in de jeugdzorg. Verschillende jongeren die in de jeugdzorg hebben gezeten en een migratieachtergrond hebben, ervaren dat zij negatiever behandeld werden vanwege hun afkomst. Ook is bekend dat jongeren met een migratieachtergrond eerder geplaatst worden in zwaardere vormen van jeugdzorg. Racisme in de jeugdzorg is daarmee mogelijk een ernstig probleem waar nog geen duidelijke aanpak voor lijkt te zijn ontwikkeld.

Black lives matter

Eerder publiceerden we naar aanleiding van de Black Lives Matter protesten een artikel waarin verschillende ExpEx hun ervaring deelden met discriminatie op basis van afkomst of huidskleur. Zo vertelt een ervaringsdeskundige van kleur dat hij sneller naar de isoleercel gestuurd werd dan witte groepsgenoten. Een andere ervaringsdeskundige vertelt over hoe het racisme dat zij ervaarde in haar omgeving en dat zij aankaartte niet werd opgepakt door haar voogd.

Discriminatie door professionals met een witte Westerse bril

Vanuit de ervaringsdeskundigen die we gesproken hebben voor dit onderzoek komen ook verhalen naar voren over het ervaren van discriminatie vanuit de professionals. Daarnaast werd er verteld dat andere professionals niet ingrepen en dat dit discriminerende gedrag van de professional eigenlijk versterkt werd. Door verschillende respondenten met wie is gesproken voor dit onderzoek wordt opgemerkt dat mensen in de jeugdzorg met een hele ‘Westerse bril’ kijken naar gezinnen en problematiek.

Ervaringsdeskundige jongeren vertelden dat zij zich moeilijk durven en konden uitspreken wanneer er misstanden zoals discriminatie plaatsvinden. Ze vertelden dat ze bang zijn/waren voor het afnemen van beloningen, zoals ingekort worden op een kaartsysteem, door de professionals uit de jeugdzorg wanneer zij zich hierover zouden uitspreken.

Ontoelaatbaar gedrag onderling tussen cliënten

Uit de interviews die Movisie heeft gedaan komt wel naar voren dat discriminatie tussen cliënten onderling speelt. Een ervaringsdeskundige, een persoon van kleur, vertelde: ‘Maar ook inderdaad als je op een groep komt wonen, want ik heb op een leefgroep gewoond, jongeren die ook gewoon full blown racistisch zijn. En niet eens subtiel maar echt gewoon racisten zijn en dan met je wonen en dan gewoon voluit racistische uitlatingen hebben’. Een andere ervaringsdeskundige van kleur: ‘(…) ik heb met neonazi´s, echt hardcore racisten neonazi´s echt (…) vastgezeten (…) met een hakenkruis op [de] borst rondloopt (…) ik ben die jongen nooit meer vergeten, dat was ook een neonazi (…).’

Lees meer

In dit artikel hebben we gebruikgemaakt van passages uit het artikel van Movisie. Lees het gehele artikel op hun website voor uitkomsten uit verschillende onderzoeken, mogelijke oorzaken en tips om discriminatie aan te pakken. Hier is ook het rapport van het onderzoek te downloaden. En onze ambassadeur Mohini Awadhpersad is geinterviewd voor Nu.nl Zie ook de docuquiz van haar eerdere project: Be Cultural.

Onderstaande spoken word werd gedeeld tijdens een webinar waar Mohini spreker was. Mohini komt aan het woord van 20.30 – 54.20 en aan het einde van 1.00.30 – 1.09.30. Ze sluit af met een spoken word vanaf 1.13.30