ExpEx Amsterdam betrokken bij coalitieakkoord

Meepraten over onderwerpen in het coalitieakkoord van de Gemeente Amsterdam! Wie wil dat nou niet?

Onze Amsterdamse ExpEx hebben weer een mijlpaal bereikt vandaag. De lokale coalities van GroenLinks, D66, PvdA en SP zijn met ExpEx en volwassen ervaringsdeskundigen van TEAM ED in gesprek gegaan over het belang van het betrekken van ervaringsdeskundigen bij het maken van beleid en hoe het huidige beleid kan worden verbeterd?

Een van de punten die naar voren kwam was dat gemeenteraadsleden door met ervaringsdeskundigen in gesprek te gaan een realistisch beeld krijgen van de mensen over wie het gaat en hoe zij dingen daadwerkelijk ervaren. Hierdoor kunnen zij beter passend beleid maken. Zeker als ze net nieuw zijn binnen een onderwerp.

We zijn daarom ook blij met dat de gemeenteraad niet alleen het belang van de inzet van ervaringsdeskundigen inziet en wil stimuleren binnen Amsterdam, maar ook zelf met regelmaat ervaringsdeskundigen wil inzetten in de vorming van hun beleid. We kijken uit naar een mooie samenwerking de komende jaren.

ExpEx Jason Bhugwandass, Dicky Yee en Samira Zamouri: bedankt voor jullie inzet. You rocked it again!!