Nederlands Jeugdinstituut

Binnen de Landelijke Aanpak 16-27 waren we het er al snel over eens: we zouden niet alleen praten over jongeren, maar ook MET jongeren. Dus jongeren vragen met ons mee te denken en uit de nodigen op bijeenkomsten, omdat het uiteindelijk gaat om jongeren.

Toen moesten we alleen nog bedenken hoe we dat gingen doen. De ExpEx waren precies het antwoord dat we zochten: slim en ervaringsdeskundig. Ze konden meepraten aan beleidstafels, snapten waar het over ging, maar vroegen ook als het niet duidelijk was en hadden een duidelijke boodschap als het ging om wat zij zouden willen, voor jongeren als zijzelf.

Een eye opener voor ons en voor gemeenten, zo makkelijk kan het zijn om jongeren aan tafel te krijgen.

Joanne van den Eijnden

Projectleider Aanpak 16-27