Nederlands Jeugdinstituut

Ervaringskennis & Jeugdparticipatie

Het NJi is een nationaal kenniscentrum dat actuele kennis over opgroeien verzamelt, verrijkt, duidt en deelt. Wij brengen kennis onder de aandacht en helpen om die kennis toe te passen.

We gebruiken drie kennisbronnen: wetenschappelijk, praktijkkennis en ervaringskennis.
Ervaringskennis van jongeren is onmisbaar!

We werken dan ook graag samen met Expex: ze hebben veel collectieve ervaringskennis in huis. Jongeren met ervaring in de jeugdhulp, die niet alleen hun eigen ervaringskennis meenemen maar ook van andere ExpEx jongeren. Rond verschillende thema’s en projecten denken of doen jongeren van Expex met ons mee. Dit brengt ons nieuwe inzichten, kennis en helpt ons om tot betere resultaten te komen in projecten.

Nikki Udo- Projectleider Ervaringskennis & Jeugdparticipatie

Landelijke Aanpak 16-27

Binnen de Landelijke Aanpak 16-27 waren we het er al snel over eens: we zouden niet alleen praten over jongeren, maar ook MET jongeren. Dus jongeren vragen met ons mee te denken en uit de nodigen op bijeenkomsten, omdat het uiteindelijk gaat om jongeren

Toen moesten we alleen nog bedenken hoe we dat gingen doen. De ExpEx waren precies het antwoord dat we zochten: slim en ervaringsdeskundig. Ze konden meepraten aan beleidstafels, snapten waar het over ging, maar vroegen ook als het niet duidelijk was en hadden een duidelijke boodschap als het ging om wat zij zouden willen, voor jongeren als zijzelf.

Een eye opener voor ons en voor gemeenten, zo makkelijk kan het zijn om jongeren aan tafel te krijgen.

Joanne van den Eijnden

Projectleider Aanpak 16-27