Het Vergeten Kind

Het Vergeten Kind werkt graag samen met ExpEx. We vinden elkaar in onze drive om de jeugdzorg te verbeteren en hebben daarover veel dezelfde ideeën. In de afgelopen twee jaar hebben we samengewerkt op specifieke thema’s (bijvoorbeeld gesloten jeugdzorg en 18-18+) en we zien dat we samen meer impact kunnen maken. Dat jongeren zich vaak niet gehoord voelen, is ons een doorn in het oog.

Het trainingsprogramma van ExpEx zorgt ervoor dat jongeren hun ervaringskennis op zo’n manier kunnen inzetten, dat er beter naar ze geluisterd wordt. ExpEx brengt daarmee gelijkwaardige samenwerking in de jeugdzorg tussen kinderen en hulpverleners steeds dichterbij.