De meerwaarde van ExpEx

Wat betekent de inzet van ervaringsdeskundigheid voor de Experienced Experts zelf? Een aantal mensen die betrokken zijn bij het project vertellen wat zij zien als meerwaarde van het project. Hoe ExpEx erdoor groeien, zelfverzekerder worden, hun netwerk uitbreiden, voor een groep durven staan, iets kunnen doen om de jeugdhulp te verbeteren en er soms ook betaald werk aan over houden.