All youthcare needs is love #AlsnogBedankt

Ervaringsdeskundigen in de jeugdzorg zeggen #AlsnogBedankt tegen hulpverleners.

De jeugdzorg is de laatste tijd geregeld negatief in het nieuws. De ervaringsdeskundigen van ExpEx zijn daarom een videocampagne gestart om hun positieve herinneringen te delen. Ze roepen hiermee iedereen op om aan het begin van dit nieuwe jaar iemand in de sector alsnog te bedanken. In persoonlijke videoboodschappen delen de ExpEx waarom ze die ene persoon door wie ze geholpen zijn nog hebben onthouden. Welk moment in het contact zien ze nog voor zich en wat deed die persoon waardoor je je gehoord, gezien en geliefd voelde?