Congres ‘Jong en Ouder’

30 september 2016

Op maandag 30 mei 2016 vond het congres ‘Jong en Ouder’ in Amersfoort plaats. Het was een inspirerende, interactieve dag met een afwisselend programma. Ervaringsdeskundigen, professionals, beleidsmakers en bestuurders dachten met elkaar na over het verbeteren van de hulp aan (jonge) aanstaande ouders en de preventie van onbedoelde zwangerschap.

JOOZ Congres

Tijdens het congres werden waardevolle contacten gelegd tussen deelnemers en werd kennis gedeeld. Via het online vraagsysteem Metaphora stelden we knelpunten in de zorg aan jonge ouders vast. Daaruit bleek dat schotten in de financiering, een tekort aan huisvesting, onvoldoende afstemming tussen 18- en 18+, en onvoldoende samenwerking tussen organisaties de vier grootste knelpunten zijn in de ondersteuning en zorg aan (zeer) jonge aanstaande ouders.

Siriz organiseerde dit congres in samenwerking met JSO. Op de website van JOOZ vindt u een sfeerimpressie en een fotoverslag.