Brief aan alle politieke eindbazen in Nederland

24 november 2021

Vandaag slingeren wij onze brief aan alle politieke eindbazen in Nederland de wereld in! Check de brief en lees wat wij nodig hebben om samen met jullie de jeugdhulp te fixen. Deel de brief en help ons aan de #stoelaantafel!

Al sinds de verkiezingen in maart wordt er gepraat over een nieuwe regering. Jullie zitten met allerlei mensen aan tafel om plannen te maken voor de toekomst. Dat kennen wij, jongeren uit de jeugdzorg, als geen ander. Ook wij zitten vaak om tafel: met begeleiders, therapeuten en andere hulpverleners en soms met bestuurders en beleidsmakers. Daar bespreken we de plannen die gaan over onze toekomst en die van de kinderen die na ons komen. Jeugdzorg heeft veel invloed op ons leven en op onze toekomst. Aan jullie tafels worden plannen gemaakt die bepalen hoe deze zorg er in de komende jaren uit gaat zien. Maar aan die tafels is voor ons vaak geen plek. En dat moet anders!

Wij denken graag even mee en hebben voor iedereen die het lezen wil een aantal voor ons belangrijke punten op een rijtje gezet.

Gelijkwaardige groeten,
NJR Hoofdzaken, ExpEx, Jongwijs & JeugdWelzijnsBeraad

De brief pagina 1 1
De brief pagina 2 2