Onze voorzitter Hannah in de Tweede Kamer over mentale gezondheid

15 maart 2022

14 maart deed onze voorzitter Hannah namens MIND mee aan het rondetafelgesprek ‘Jongeren en mentale gezondheid’ met de Commissie van VWS. Ter voorbereiding op het gesprek leverde MIND dit Position paper aan.

Een mentaal gezonde generatie begint met het bespreekbaar maken van en bekend zijn met mentale gezondheid. Vanuit ExpEx zien wij de inzet van ervaringsdeskundige jongeren als een cruciale factor om dit te bereiken. Om deze redenen brengen wij graag de volgende punten onder uw aandacht:

 • Structurele financiering voor projecten die zich richten op de inzet van ervaringsdeskundigheid, peer support en wachtlijstondersteuning is nodig; Nu is dit vaak op projectbasis waardoor de bestaanszekerheid en opbouw van dit soort initiatieven kwetsbaar is. Om echt tot een verbeterslag te komen zouden dit soort initiatieven tot vitale infrastructuur voor de mentale gezondheid van jongeren gerekend moeten worden.
 • Elke gemeente moet laagdrempelige mogelijkheid hebben waar jongeren steun kunnen zoeken bij andere jongeren;
 • Ervaringsdeskundigen en peer voorlichters moeten mogelijkheid krijgen om opgeleid te worden en ook voorlichting of projecten op scholen te doen om de mentale gezondheid te helpen verbeteren. Jongeren zouden in elke gemeente aanspraak moeten kunnen doen op projecten zoals de wachtverzachter;
 • Laagdrempelige plekken als ervaringscafe’s, @ease etc. zijn belangrijk voor de opbouw van veerkracht ook buiten de reguliere zorg en relatie tot de reguliere zorg is dit een win-win situatie;
 • Aandacht en aanpak voor pesten zou verstevigd moeten worden. De onafhankelijke steunpunten zijn daar een goed begin van;
 • Intercultureel werken moet in de basiskennis zitten van iedere professional die met jongeren werkt;
 • Racisme en stagediscriminatie trekt ook een grote wissel op de mentale gezondheid van jongeren. Deze thema`s willen wij daarom ook hier graag onder de aandacht brengen;
 • Op alle plekken waar jongeren komen zou aandacht moeten zijn voor de-stigmatisering.

Ten aanzien van de jeugdwet/jongeren in het sociaal domein hebben wij tot slot nog de volgende punten:

 • De nadruk zou moeten liggen bij de inzet ervaringsdeskundigheid zowel binnen de instellingen als vooral daarbuiten. Dat betekent dat er voldoende mogelijkheden zowel in de financiering door de gemeenten als de zorgverzekeraars moet zijn om een echte verandering door te kunnen voeren;
 • Naleving van de jeugdwet op het gebied van medezeggenschap. Cliëntenraden in de jeugdzorg zijn niet structureel goed geregeld met ondersteuning;
 • Jeugd moet mee kunnen praten op alle niveaus. Ook moet dit bij gemeenten (sociaal domein) veel beter geborgd worden. Nu zijn het vaak niet de jongeren met rugzakjes die meepraten, maar jongeren die hier niets van weten en dus andere ervaringen en belangen kunnen hebben;
 • Ook zorgen voor goede informatievoorziening voor en door jongeren passende onafhankelijke cliëntondersteuning voor jongeren (formeel en informeel);
 • Promotie van de app Kwikstart, deze in elke gemeente invoeren; ·

Kijk ook vooral naar de punten van Generation Youthcare over wat jongeren nog meer belangrijk vinden in de jeugdhulp.