BE CULTURAL de docuquiz

20 juli 2022

Kennismaken met de leefwereld van biculturele jongeren

Biculturele jongeren vinden te weinig de weg naar laagdrempelige vormen van ondersteuning en psychische hulp. Ze komen echter wel vaak in een later stadium gedwongen in aanraking met jeugdzorg en detentie. Dat moet anders. Stichting ExpEx heeft een unieke manier gevonden om de bewustwording van dit maatschappelijke probleem te vergroten. Maak kennis met de docu-quiz Be Cultural, waarmee we de medewerkers in organisaties binnen het onderwijs, jongerenwerk, de jeugdhulp en de politiek laten zien hoe de leefwereld van jongeren met een biculturele achtergrond eruit ziet en wat er nodig is om ze op een effectieve manier te helpen!

Soms komen maatschappelijke problemen pas echt bovendrijven onder extreme omstandigheden. De coronatijd bijvoorbeeld: door de gevolgen van de maatregelen die werden genomen om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan, zochten meer jongeren psychische hulp. Zo belden ze vaker naar de zelfmoordpreventielijn en gingen ze meer naar de psycholoog. 

Eén groep bleef echter ver achter in de cijfers: biculturele jongeren. En dat is een groot vraagstuk, want juist deze groep jongvolwassenen komt in een later stadium in aanraking met hulp, alleen dan veelal gedwongen. In een gesloten zorginstelling bijvoorbeeld, of in een justitiële setting. 

Onderzoeken bevestigen de indruk van Stichting ExpEx dat er grote etnische verschillen zijn in het gebruik van jeugdzorg en jeugdgezondheidszorg. Biculturele jongeren komen vaak via het gedwongen kader in aanraking met jeugdzorg of detentie. Wil je meer informatie hierover? Die is te vinden in de volgende onderzoeken van Kennisplatform Integratie en Samenleving:

Niet begrepen

Hoe kan het zijn dat jongeren met een biculturele achtergrond zo weinig de weg naar laagdrempelige vormen van ondersteuning en psychische hulp vinden? Verkennend onderzoek van Stichting ExpEx, een organisatie ter bevordering van ervaringsdeskundigheid van jongeren uit de jeugdzorg, laat als een van de redenen zien dat biculturele jongeren zich vaak niet begrepen voelen door hulpverlening.

Mohini Awadhpersad, ervaringsdeskundige en initiatiefnemer van Be Cultural: “Alle jongeren verdienen passende hulp en ondersteuning. Dat geldt zeker voor jongeren die daar de weg niet naar durven of weten te vinden. Biculturele jonge mensen zijn daar een voorbeeld van. Het is onze taak als samenleving om tijdig voor elkaar te zorgen. Deze jongeren moeten we de kans geven om zich te ontplooien. Niet alleen in hun eigen ontwikkeling, maar ook op de sociale ladder. Nu komen hulpbehoevende jongeren pas bij ons in beeld als we hun gedrag als probleem bestempelen. Maar wij zijn het juist die deze groep te laat hebben gezien, gehoord en begrepen! Uiteindelijk willen alle jongeren, wit of gekleurd, maar één ding: weten dat zij het waard zijn om liefde te ontvangen.” 

“Ik wilde gewoon liefde, een thuis.”

Meer bewustwording

Natuurlijk is er van kwade wil vaak geen sprake, maar wij van ExpEx denken dat er door meer bewustwording van het probleem bij hulpverleningsorganisaties een deel van de barrière weggenomen kan worden om laagdrempelig hulp of advies te vragen. En daarom hebben we de docu-quiz Be Cultural ontwikkeld: een uniek instrument om de dialoog op gang te brengen tussen zorgprofessionals, beleidsmakers en biculturele ervaringskundigen. Met Be Cultural laten we zien welke thema’s, factoren en leefgebieden hen bezighouden, en hoe je daar als professional op kunt inspelen. 

Bekijk hier de trailer van de docu-quiz Be Cultural!

Over de achtergrond

De docu-quiz is gebaseerd op gesprekken met biculturele jongeren. Zij vertelden over de invloed van hun achtergrond op het zoeken van hulp, welke drempels zij voelden, de effecten die dat heeft en hoe zij graag benaderd zouden worden door hulpverleners. Het leverde een grote hoeveelheid geweldige informatie die het verschil kan maken voor hulpverleningsorganisaties.

Zo bleek uit de gesprekken bijvoorbeeld dat het voor biculturele jongeren en jongvolwassenen een grotere drempel is om te praten met hun ouders dan voor jongeren die zijn opgegroeid waar de westerse cultuur domineerde. Zoals een van de jongeren zei: “Van huis uit heb ik niet meegekregen dat je over je problemen kunt praten. Ook onder elkaar, met vrienden, praten we zelden over problemen.” Het zorgt voor miscommunicatie tussen jongeren en hun ouders, wat de tegenstellingen op hun beurt weer versterkt.

Volgens de biculturele jongeren zou het al heel wat schelen als hun drempels worden herkend door hulpverleners. Ook blijkt het goed te werken als ze creatieve middelen inzetten waarmee jongeren zich kunnen uiten. Vaak komen uit deze activiteiten allerlei verhalen die de hulpverlening goed kan helpen. Daarvoor is het wel belangrijk dat er aandacht voor is.

Uit de gesprekken komt ook naar voren dat de jongeren laagdrempelig contact erg belangrijk vinden. Het helpt daarbij om deze jongvolwassenen te bereiken als de hulpverlener in kwestie ook een biculturele achtergrond heeft. 

Docu-quiz 

De docu-quiz van Be Cultural is een leuke, inspirerende en verhelderende activiteit die zowel live als online gedaan kan worden en uitermate geschikt is voor organisaties in het onderwijs, jongerenwerk, de jeugdhulp en de politiek, zowel lokaal als landelijk. In ongeveer anderhalf uur ontdekken we wat de ervaringen van biculturele jongeren en jongvolwassenen zijn. Waar vinden ze hulp en steun? Welke tips hebben ze over hoe je hen het beste kunt bereiken en helpen? Dat doen we aan de hand van acht stellingen, die we samen met twee ervaringskundigen interactief gaan bespreken. Ze worden ingeleid door documentaire-fragmenten, waarin jongeren met een biculturele achtergrond worden geïnterviewd door een jongvolwassene met dezelfde achtergrond. De antwoorden komen soms overeen, maar verschillen ook. Daaraan kun je zien hoe belangrijk het is om in gesprek te gaan, een open houding te hebben en door te vragen. Want juist dat vinden jongeren belangrijk, mits je het doet op een respectvolle, authentieke en oprechte manier. 

In de praktijk: 

  • Verhelderende quiz van ongeveer anderhalf uur
  • Voor organisaties in het onderwijs, jongerenwerk, jeugdhulp en politiek
  • Bijna 20 minuten aan inspirerend beeldmateriaal
  • Geschikt voor groepen van 8 tot 15 personen
  • Bijgestaan door minimaal 2 biculturele ervaringsdeskundigen
  • 8 scherpe stellingen
  • Zowel online als live uit te voeren

Meld je aan!

Om ervoor te zorgen dat biculturele jongeren steeds beter hun weg naar hulp van professionals gaan vinden, is het belangrijk dat we professionals bewust maken van het probleem en handvatten geven om toegankelijker te worden voor deze doelgroep. Be Cultural is geschikt voor iedere instantie in het onderwijs, jongerenwerk, de jeugdhulp en politiek. De docu-quiz kan na een voorgesprek met en onder begeleiding van ExpEx ingezet worden. Belangrijk om te weten is dat de voorwaarde in ieder geval is dat biculturele jongeren deel uitmaken van de bijeenkomst. 

Wil je meer weten over de docu-quiz of ‘m inzetten bij jouw organisatie? Neem dan contact op! info@expex.nl