2 april: Wereld Autisme Dag

31 maart 2023

Vandaag is het Wereld Autisme Dag*. Sinds 2008 wordt er op deze dag elk jaar extra aandacht geschonken aan mensen die te maken hebben met autisme, of je nu zelf autistisch bent of dat het gaat om een naaste. Dit jaar is het thema ‘Hoe uniek ben jij?’. Een dag om aandacht te vragen voor diversiteit binnen het spectrum van autisme. 

*Internationaal heet deze dag Autism Awareness Day. Wij veranderen in dit geval ‘awareness’ graag  in ‘acceptance’. Waar bewustzijn vooral gaat over de weet van het bestaan van iets, willen wij graag een stapje verder gaan: acceptatie. Pas als we autisme echt begrijpen, kunnen we ervoor zorgen dat de maatschappij wat toegankelijker wordt voor wie dat nodig heeft. Met acceptatie uiten we dat we niet enkel verschillen hoeven te belichten, maar vooral accepteren dat deze er zijn. Een belangrijk onderdeel van acceptatie is erkennen dat autisme met je meegroeit en bij elke levensfase weer nieuwe moeilijkheden met zich meebrengt waarin je jezelf opnieuw moet leren kennen. De laatste jaren zien we overigens dat hoewel acceptance weliswaar beter is dan awareness, er vanuit de autistische gemeenschap steeds meer opgeroepen wordt tot meer dan dit. Omarmen is nog mooier dan accepteren.

Wanneer je één autistisch persoon** kent, ken je één autistisch persoon. Wij zien dit nog wat breder: wanneer je één mens kent, ken je één mens. En soms kan een mens een brein hebben dat net anders werkt dan gemiddeld.

autisme spectrum uitleg
Autisme is een spectrum, maar dat laat zich niet beperken tot een recht lijntje waar iemand aan het ene uiterste ‘een beetje autistisch’ is en aan het andere uiterste ‘heel erg autistisch’. De linker afbeelding geeft dit goed weer. ExpEx Mylèn vulde een test in waar diens autistische eigenschappen in worden weergegeven. Dit diagram zal er voor elke autistische persoon anders uitzien.

“Hierdoor is er soms verwarring (maar ontstaan er ook grappige situaties). Als woorden een dubbele betekenis hebben kies ik vaak de verkeerde waardoor niet alles altijd gelijk duidelijk is en er soms een miscommunicatie ontstaat. Pas als mensen aangeven mij niet te snappen gaat bij mij het belletje rinkelen dat ik het verkeerd heb geïnterpreteerd.”

Noah

**Wij maken hier gebruik van identity-first language. Dit omdat uit onderzoek blijkt dat de meeste autisten deze voorkeur hebben. Daarbij willen we erkennen dat er ook mensen met autisme zijn die liever gebruik maken van person-first language. Het zou dan ook te allen tijde aan diegene zelf mogen zijn om te kiezen. Lees meer hierover: https://www.bedrock.nl/waarom-de-aanspreekvorm-van-autisten-belangrijk-is/

Inclusieve samenleving

“Helaas ervaren mensen met autisme geen open en inclusieve samenleving. Als er meer oog is voor de individuele talenten, kwetsbaarheden, wensen en behoeften van mensen met autisme, kunnen mensen mét en zónder autisme samen optrekken om de samenleving voor iedereen vriendelijker te maken”, stelt Caroline Verkerk, directeur van de NVA en het AutismeFonds. “Onze leden merken dagelijks dat stigma’s over mensen met autisme hen in de weg zitten bij het vinden van werk, het leggen van contacten of het ontvangen van de zorg die zij nodig hebben.”

“We zijn gewend aan hele grote klassen. Docenten willen graag inspelen op individuele behoeften van leerlingen, maar daar is vaak geen tijd en geld voor. Terwijl een aanpassing heel simpel kan zijn, zoals het toestaan van een koptelefoon zodat een leerling zich beter kan concentreren. En voor sommige leerlingen zou het goed zijn om vaker vanuit huis digitaal onderwijs te volgen zodat ze meer rust ervaren.”

Diantha

Neurodiversiteit

Neurodiversiteit is een term die bedacht is in de jaren negentig door socioloog Judy Singer en journalist Harvey Blume. Deze term is bedoeld om de variaties van het menselijk brein aan te duiden. Hoewel de term eind jaren negentig werd gebruikt als alternatieve manier van kijken naar autisme, werd het later ook toegepast op andere neurologische ‘aandoeningen’ zoals ADHD, dyslexie, dyscalculie en Tourette-syndroom. Mensen met deze niet-gemiddelde breinen worden ook wel neurodivergent genoemd

Mensen die betrokken zijn bij behandeling (behandelaren maar ook ouders),
roepen we op niet met elkaar te praten OVER autistische mensen, maar te praten MET hen.”

Kaylee

18 Juni: Neurodiversity Pride Day

Op 18 juni vieren we de Neurodiversity Pride day, een initiatief van Stichting Neurodiversiteit (@neurodiversityfoundation) en daarom staat ‘neurodiversiteit’ in juni centraal op onze Instagram. Een dag speciaal voor iedereen met een brein dat wat anders werkt dan de meeste breinen. Een dag waarop we de verschillen niet alleen accepteren, maar ook echt vieren!

Wil je er nu al meer over lezen? Check dan dit artikel: www.npo3.nl/brandpuntplus/neurodiversiteitsbeweging-psychische-stoornis-superkracht
Hierin komt Diantha aan het woord. Zij heeft de ExpEx training in Amsterdam gevolgd.