15 mei 2017: Congres Gemeenten aan zet bij jong ouderschap

Gemeenten hebben een belangrijke rol en nieuwe verantwoordelijkheden voor jongeren die een kind krijgen. U kunt veel doen op het gebied van huisvesting, inkomen, opleiding, preventie, opvoeding, ondersteuning en zorg. Op 15 mei organiseert Programma JOOZ (Jong Ouderschap, Onbedoeld Zwanger) hierover een congres speciaal voor gemeenten.

Waarom dit congres?

Iedere gemeente heeft te maken met jonge kwetsbare jongeren die een kind krijgen. Zij hebben vaak persoonlijke problemen en lopen tegen praktische, juridische en bureaucratische obstakels aan. Het is aan u als gemeente om integraal beleid te voeren om deze jongeren met kinderen goed te ondersteunen. Dat is een complexe opgave. Binnen de gemeente zijn verschillende afdelingen betrokken: jeugdhulp, Wmo, onderwijs, Participatie, Leerplicht/RMC, kinderopvang, schuldhulpverlening en huisvesting. Daarnaast hebben ook externe partijen een verantwoordelijkheid. Het vraagt om visie en sturing op strategisch niveau.

Wat kunt u verwachten?

Ervaringsdeskundigen, professionals en uitvoeringsorganisaties hebben een top 5 van uitdagingen opgesteld:

  1. Voldoende en betaalbare huisvesting
  2. Financiën en schulden
  3. Ontschotten van beleid
  4. Meer deskundigheid in wijkteams
  5. Voldoende preventie bij risicogroepen van onbedoeld zwangerschap

Programma JOOZ presenteert oplossingsrichtingen en goed uitgewerkte en uitgevoerde voorbeelden van integraal beleid bij jong kwetsbaar ouderschap. U krijgt handvatten om binnen de eigen gemeente gericht aan de slag te gaan. Er is ruimte voor dialoog met ervaringsdeskundige jonge ouders, bestuurders van uitvoeringsorganisaties en andere deelnemers. We zorgen voor een mooie mix van theorie en praktijk, waarbij het delen van kennis en ervaringen centraal staat.

Dagvoorzitter: Pieter Hilhorst
Keynotespreker: Myrthe Hilkens
Inhoudelijke bijdrage: José Manshanden

Voor wie?

Het congres is voor wethouders, raadsleden en beleidsadviseurs van gemeenten.

Praktische informatie

Datum: 15 mei 2017
Tijd: 12:00 tot 17:30 uur. Inloop en lunch vanaf 12:00 uur. Borrel vanaf 17:30 uur.
Kosten: geen
Locatie: Akoesticum; D42, Nieuwe Kazernelaan 2, 6711 JC Ede
Aanmelden: via het aanmeldformulier. Aanmelden kan tot en met 15 april 2017.

Binnenkort volgt op deze website meer informatie.

Organisatie

Dit congres is een initiatief van Programma JOOZ, een landelijk programma voor primaire, secundaire en tertiaire preventie bij onbedoelde zwangerschap en jong ouderschap. Het is een samenwerking tussen Siriz, JSO, Timon, FIOM, MEE Plus Groep, Nederlands Centrum Jeugdgezondheidzorg, GGD Hollands Noorden, De Beschermde Wieg, Leger des Heils, Altra en ervaringsdeskundigen. In afstemming met Programma Impuls preventie tienermoederschap.

JOOZ is een landelijk programma voor primaire, secundaire en tertiaire preventie bij onbedoelde zwangerschap en jong ouderschap.